• โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันศุกร์ ที่ 7 ส....

 • การปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวล...

 • ให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เมนู "เอกสารดาวน์โหลด" --->
  หัวข้อ "วท 498 การเรียนรู้อิสระ 2557" โดยให้ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด

 • จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
 • 5 ครั้ง
 • จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้
 • 671 ครั้ง
 • จำนวนผู้เข้าชมปีนี้
 • 4138 ครั้ง
 • จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 • 50723 ครั้ง